Wat verdient een Wethouder?

By | 31 maart, 2023

Als je geïnteresseerd bent in een carrière in de politiek, dan vraag je je misschien af wat een wethouder verdient. Een wethouder is een belangrijke functie binnen de gemeente en heeft veel verantwoordelijkheden. In dit artikel zullen we bespreken wat een wethouder verdient en wat voor werkzaamheden er bij het beroep komen kijken.

Wat is een wethouder?

Een wethouder is een lid van het college van burgemeester en wethouders (B&W) van een gemeente. Het college van B&W is het dagelijks bestuur van de gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders. De wethouders hebben elk een eigen portefeuille met beleidsterreinen waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan om financiën, ruimtelijke ordening, sociale zaken of cultuur.

De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad en zijn politiek verantwoordelijk voor het beleid dat zij voeren. Zij leggen verantwoording af aan de gemeenteraad en moeten zich houden aan de wet- en regelgeving.

Wat verdient een wethouder?

Het salaris van een wethouder is vastgesteld in de Wet normering topinkomens (WNT). Deze wet bepaalt dat het salaris van een wethouder niet hoger mag zijn dan 130% van het salaris van een minister. Het salaris van een minister is op dit moment vastgesteld op € 157.267,- bruto per jaar.

Dit betekent dat het maximale salaris van een wethouder op dit moment € 204.361,- bruto per jaar is. Dit komt neer op een maandsalaris van € 17.030,- bruto. Het salaris van een wethouder kan echter lager zijn dan dit maximumbedrag, afhankelijk van de grootte van de gemeente en de ervaring van de wethouder.

Naast het salaris hebben wethouders ook recht op een aantal andere vergoedingen, zoals een onkostenvergoeding en een reiskostenvergoeding. Ook hebben zij recht op een pensioenregeling.

Werkzaamheden van een wethouder

Een wethouder heeft veel verschillende werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Hieronder vind je een aantal voorbeelden:

– Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van de eigen portefeuille.
– Het vertegenwoordigen van de gemeente bij externe partijen, zoals andere gemeenten, provincies en het Rijk.
– Het onderhouden van contacten met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
– Het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van het college van B&W en de gemeenteraad.
– Het beantwoorden van vragen van inwoners en de pers.
– Het oplossen van problemen en klachten van inwoners.
– Het aansturen van ambtenaren en het bewaken van de voortgang van projecten.

Een wethouder heeft dus een zeer afwisselende en verantwoordelijke functie. Het is belangrijk dat hij of zij goed kan samenwerken, communicatief vaardig is en een visie heeft op de toekomst van de gemeente.

Conclusie

Een wethouder verdient maximaal € 204.361,- bruto per jaar, afhankelijk van de grootte van de gemeente en de ervaring van de wethouder. Naast het salaris hebben wethouders recht op een aantal andere vergoedingen, zoals een onkostenvergoeding en een reiskostenvergoeding. Een wethouder heeft veel verschillende werkzaamheden en verantwoordelijkheden en moet goed kunnen samenwerken, communicatief vaardig zijn en een visie hebben op de toekomst van de gemeente.

Category: W