Wat verdient een Flexwerker?

By | 31 maart, 2023

Flexwerkers zijn werknemers die geen vast contract hebben en dus niet in dienst zijn bij een werkgever. Ze werken op basis van tijdelijke contracten, uitzendovereenkomsten of als zzp’er. Maar wat verdient een flexwerker eigenlijk in Nederland?

Loon van een flexwerker

Het loon van een flexwerker is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type contract, het aantal gewerkte uren en de sector waarin hij of zij werkt. Over het algemeen verdienen flexwerkers minder dan werknemers met een vast contract. Dit komt doordat ze vaak geen recht hebben op secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiegeld, pensioenopbouw en een dertiende maand.

Volgens het CBS verdienden flexwerkers in 2020 gemiddeld € 14,60 bruto per uur. Dit is € 2,50 minder dan werknemers met een vast contract, die gemiddeld € 17,10 bruto per uur verdienden. Het verschil in uurloon is dus aanzienlijk.

Als we dit omrekenen naar een maandsalaris, dan verdient een flexwerker met een fulltime werkweek (40 uur) gemiddeld € 2.528 bruto per maand. Dit is exclusief vakantiegeld en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Ter vergelijking: een werknemer met een vast contract verdient met een fulltime werkweek gemiddeld € 3.520 bruto per maand.

Soorten flexwerk

Er zijn verschillende soorten flexwerk, elk met hun eigen kenmerken en verdiensten. Hieronder bespreken we de meest voorkomende vormen van flexwerk:

Tijdelijk contract

Een tijdelijk contract is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit kan bijvoorbeeld een contract zijn voor een half jaar of een jaar. Het salaris van een werknemer met een tijdelijk contract is vaak gelijk aan dat van een werknemer met een vast contract. Wel heeft een tijdelijke werknemer vaak minder zekerheid en minder secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uitzendwerk

Bij uitzendwerk wordt een werknemer door een uitzendbureau uitgezonden naar een opdrachtgever. Het uitzendbureau is de formele werkgever en betaalt het salaris uit. Het salaris van een uitzendkracht is vaak lager dan dat van een werknemer met een vast contract. Ook heeft een uitzendkracht vaak minder zekerheid en minder secundaire arbeidsvoorwaarden.

ZZP’er

Een ZZP’er is een zelfstandige zonder personeel. Hij of zij werkt voor eigen rekening en risico en heeft geen vast dienstverband. Het salaris van een ZZP’er is afhankelijk van het aantal opdrachten dat hij of zij heeft en de tarieven die daarvoor worden gehanteerd. Een ZZP’er heeft geen recht op secundaire arbeidsvoorwaarden, maar kan wel zelf bepalen welke opdrachten hij of zij aanneemt.

Conclusie

Flexwerkers verdienen over het algemeen minder dan werknemers met een vast contract. Het gemiddelde uurloon van een flexwerker ligt € 2,50 lager dan dat van een werknemer met een vast contract. Dit verschil is ook terug te zien in het maandsalaris. Een flexwerker met een fulltime werkweek verdient gemiddeld € 2.528 bruto per maand, terwijl een werknemer met een vast contract gemiddeld € 3.520 bruto per maand verdient.

Wel is het belangrijk om te benadrukken dat het salaris van een flexwerker afhankelijk is van verschillende factoren, zoals het type contract en de sector waarin hij of zij werkt. Ook kan een flexwerker zelf bepalen welke opdrachten hij of zij aanneemt als ZZP’er. Het is daarom lastig om een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat een flexwerker verdient.

Desondanks is het belangrijk dat flexwerkers zich bewust zijn van hun positie op de arbeidsmarkt en zich goed laten informeren over hun rechten en plichten. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat ze een eerlijk salaris ontvangen en niet onderbetaald worden.

Category: F