Wat verdient een Burgemeester?

By | 31 maart, 2023

Als burgemeester ben je de hoogste bestuurder van een gemeente. Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid, het bevorderen van de leefbaarheid en het vertegenwoordigen van de gemeente. Maar wat verdient een burgemeester eigenlijk in Nederland?

Salaris van een burgemeester

Het salaris van een burgemeester is afhankelijk van de grootte van de gemeente waar hij of zij werkzaam is. In Nederland zijn er vier verschillende klassen gemeenten:

– Klasse A: gemeenten met meer dan 250.000 inwoners
– Klasse B: gemeenten met 100.000 tot 250.000 inwoners
– Klasse C: gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners
– Klasse D: gemeenten met minder dan 50.000 inwoners

Het salaris van een burgemeester wordt vastgesteld door de gemeenteraad en is gebaseerd op de Wet normering topinkomens (WNT). Deze wet bepaalt dat het salaris van een burgemeester niet hoger mag zijn dan 130% van het salaris van een minister.

In klasse A gemeenten verdient een burgemeester maximaal €10.650,- bruto per maand. In klasse B gemeenten is dit €9.000,- bruto per maand, in klasse C gemeenten €7.500,- bruto per maand en in klasse D gemeenten €6.000,- bruto per maand.

Daarnaast ontvangt een burgemeester nog een aantal onkostenvergoedingen, zoals een representatievergoeding en een vergoeding voor reiskosten.

Werkzaamheden van een burgemeester

Een burgemeester heeft een breed takenpakket en is verantwoordelijk voor het besturen van de gemeente. Hieronder vallen onder andere de volgende werkzaamheden:

– Handhaven van de openbare orde en veiligheid
– Vertegenwoordigen van de gemeente bij officiële gelegenheden
– Bevorderen van de leefbaarheid in de gemeente
– Onderhouden van contacten met inwoners, bedrijven en organisaties
– Voorzitten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders
– Opstellen van beleidsplannen en begrotingen
– Toezicht houden op de uitvoering van gemeentelijke taken

Een burgemeester heeft dus een belangrijke rol in het besturen van een gemeente en het behartigen van de belangen van de inwoners.

Conclusie

Een burgemeester verdient in Nederland een salaris dat afhankelijk is van de grootte van de gemeente waar hij of zij werkzaam is. Het salaris is gebaseerd op de Wet normering topinkomens en mag niet hoger zijn dan 130% van het salaris van een minister. Naast het salaris ontvangt een burgemeester nog een aantal onkostenvergoedingen.

Als burgemeester heb je een breed takenpakket en ben je verantwoordelijk voor het besturen van de gemeente. Je hebt een belangrijke rol in het handhaven van de openbare orde en veiligheid, het bevorderen van de leefbaarheid en het vertegenwoordigen van de gemeente.

Category: B