Wat verdient een Beul?

By | 31 maart, 2023

Als we denken aan het beroep van een beul, dan denken we vaak aan middeleeuwse tijden waarin beulen werden ingehuurd om mensen te executeren. Tegenwoordig is het beroep van een beul niet meer aanwezig in Nederland. Het is een beroep dat in de geschiedenisboeken is verdwenen. Toch is het interessant om te weten wat een beul verdiende in die tijd en wat voor werkzaamheden er bij het beroep kwamen kijken.

Wat is een beul?

Een beul is iemand die in opdracht van de overheid of een andere autoriteit mensen executeert. Dit kan door middel van ophanging, onthoofding, verbranding of andere methoden. In de middeleeuwen was het beroep van een beul een officiĆ«le functie die door de overheid werd ingevuld. Beulen werden vaak gezien als paria’s van de samenleving en werden vaak gemeden door andere mensen.

Wat verdiende een beul?

Het salaris van een beul was afhankelijk van de tijd en plaats waarin hij werkte. In de middeleeuwen verdiende een beul vaak niet meer dan een gewone arbeider. Het was geen beroep waar veel geld mee te verdienen viel. In sommige gevallen kreeg een beul wel extra privileges, zoals vrijstelling van belastingen en het recht om te jagen op het land van de koning.

In de 19e eeuw veranderde het salaris van een beul. In die tijd werd het beroep van een beul gezien als een belangrijke functie binnen de overheid. Beulen werden gezien als professionals die een belangrijke taak hadden binnen de samenleving. Het salaris van een beul werd daarom verhoogd en lag vaak hoger dan dat van een gewone arbeider. In sommige gevallen verdiende een beul zelfs meer dan een dokter of advocaat.

Werkzaamheden van een beul

De werkzaamheden van een beul waren niet beperkt tot het uitvoeren van executies. Een beul had ook andere taken, zoals het onderhouden van de galg en het verzorgen van de gevangenen. Een beul moest ervoor zorgen dat de executie op een humane manier werd uitgevoerd en dat de gevangene niet onnodig leed. Daarnaast moest een beul ook zorgen voor de veiligheid van de omstanders en ervoor zorgen dat de executie niet uit de hand liep.

Conclusie

Het beroep van een beul is tegenwoordig niet meer aanwezig in Nederland. Het is een beroep dat in de geschiedenisboeken is verdwenen. Toch is het interessant om te weten wat een beul verdiende in die tijd en wat voor werkzaamheden er bij het beroep kwamen kijken. Het salaris van een beul was afhankelijk van de tijd en plaats waarin hij werkte. In de middeleeuwen verdiende een beul vaak niet meer dan een gewone arbeider, terwijl in de 19e eeuw het salaris van een beul hoger lag dan dat van een dokter of advocaat. De werkzaamheden van een beul waren niet beperkt tot het uitvoeren van executies, maar omvatten ook andere taken zoals het onderhouden van de galg en het verzorgen van de gevangenen.

Category: B